เกี่ยวกับเรา

คลินิกอภิรักษ์การแพทย์

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน

โดย รศ.ดร.นพ.อภิรักษ์ แสงสิน (หมอโอ๊ก)

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ , มะเร็งกระดูก
ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รพ.สวนดอก)
 
 
แพทย์ประจำคลินิก
1.รศ.ดร.นพ.อภิรักษ์ แสงสิน (หมอโอ๊ก)
2.อ.นพ.จิราวัฒน์ แสงสิน (หมออ๊าก)
  

 

Visitors: 61,655