ทำไมถึงปวดฝ่าเท้า

โรครองช้ำหรือโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบจากกระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณใต้ฝ่าเท้า (Plantar Fascitis)

      โดยเอ็นฝ่าเท้าหรือพังผืดใต้ฝ่าเท้า (Plantar Fascia) มีลักษณะเป็นแผ่นของเนื้อเยื่อที่สานกันอย่างแน่นหนาและจะปกคลุมอยู่เหนือกระดูก ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคล้ายถูกของมีคมแทงที่บริเวณส้นเท้า เมื่อมีอาการเจ็บอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งจะเกิดภาวะการอักเสบซ้ำซ้อนและเรื้อรังขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยหยุดพักให้เนื้อเยื่อมีเวลาฟื้นตัวอย่างเพียงพอ
 
อาการของโรครองช้ำเป็นอย่างไร ?
      ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคล้ายถูกของมีคมแทงที่บริเวณส้นเท้า อาการปวดนี้มักจะเกิดขึ้นในตอนเช้า หลังคุณลุกจากที่นอนหรือลุกขึ้นหลังจากนั่งเป็นระยะเวลานาน โดยปกติอาการปวดจากโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบจะเกิดขึ้นรุนแรงหลังจากหยุดพักอยู่นิ่งๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง และอาการปวดก็สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากการออกกำลังกาย หรือยืนนานๆ เช่นเดียวกัน 
 
สาเหตุเกิดจาก ? ? 
      ในภาวะปกติพังผืดใต้ฝ่าเท้าของคุณทำหน้าที่เหมือนสะพานแขวนที่ดูดซับแรงกระแทกซึ่งสนับสนุนฐานโค้งในเท้าของคุณ หากความตึงเและแรงดึงบนพังผืดมากเกินไป จะเกิดการยืดและฉีกขาดซ้ำๆ จนเกิดการบาดเจ็บและอักเสบเรื้อรัง แต่ในผู้ป่วยหลายราย สาเหตุของโรคยังไม่ชัดเจน
 
การรักษาโดย SHOCK WAVE 
      เป็นทางออกในการรักษาโรครองช้ำได้ดี โดยจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซม หลังจากการรักษาอาจจะมีอาการปวดมากขึ้นใน 1-3 วันแรก แล้วอาการปวดจะค่อยๆดีขึ้น การรักษาประมาณ 2 ครั้ง อาการปวดจะลดลงอย่างชัดเจน ทั้งความรุนแรงและระยะห่างของอาการปวด การรักษาควรทำประมาณ 4 ครั้งห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและยาวนาน
Visitors: 81,745