SHOCK WAVE เป็นทางออกสำคัญของการรักษาอาการอักเสบเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรครองช้ำ ถือเป็นต้นกำเนิดการรักษาที่ได้ผลชัดเจน มีผลงานวิจัยสนับสนุนมากมายมาร่วมสิบปี

 

โรคที่ได้ผลดีในการรักษา คือ 

กลุ่มโรคกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อที่มีการอักเสบเรื้อรัง ได้แก่
 
1. ปวดฝ่าเท้าเรื้อรัง (โรครองช้ำ)/ปวดเอ็นร้อยหวาย
2. เอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis / Golfer Elbow)
3. ปวดไหล่เรื้อรัง ปวดข้อมือ พังผืดอุ้งมือ
4. ปวดเข่า / บาดเจ็บจากกีฬา
5. อาการปวดเรื้อรังในกล้ามเนื้อคอ บ่า หลัง
6. ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)
 

     หลังเสร็จสิ้นการรักษาอาการปวดมักจะดีขึ้นใน 1-3 วันแรก แล้วจึงรู้สึกปวดขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่จะปวดน้อยลงและมีระยะห่างของอาการปวดแต่ละครั้งมากขึ้น

 
     ระยะห่างในการรักษาจะอยู่ที่ 1-2 สัปดาห์เพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมการอักเสบเรื้อรังโดยธรรมชาติ ด้วยแนวทางการรักษาแบบ low energy strategy นี้ จำนวนครั้งการรักษา 2-5 ครั้ง ก็ให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
 
      การหายจากการอักเสบเรื้อรังของเอ็น,กล้ามเนื้อหรือพังผืดเกิดจากการกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตนเองด้วยการสร้างการบาดเจ็บใหม่ แล้วเกิดการซ่อมสร้างเซลล์ใหม่และเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดขนาดเล็ก อาการปวดที่ห่างหายไปใน 1-3 วันแรก เกิดจากแรงกระแทกซ้ำๆที่ทำให้ความไวต่ออาการปวดลดลง ร่วมกับร่างกายหลั่งสารระงับปวดและระงับการอักเสบของเนื้อเยื่อที่ถูกยิงด้วย
     
      ถึงแม้ว่า Shock Wave จะเป็นเครื่องมือช่วยลดอาการปวดล่าสุด ที่มีประสิทธิภาพในรักษาโรคปวดเรื้อรัง และโรคออฟฟิศซินโดรมได้เป็นอย่างดี ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย Shock Wave นั้นจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเห็นผลในการรักษาในระยะยาว
Visitors: 86,143