ยาและอาหารเสริมสำหรับข้อเข่าเสื่อม

1.กลูโคซามีน

      “กลูโคซามีน”เป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกอ่อนผิวข้อ มีหน้าที่ในการสร้าง ซ่อมแซม และคงสภาพให้กระดูกอ่อนสามารถรับแรงกระแทกจากน้ำหนักตัวได้ นอกจากนี้ยังสร้างความหล่อลื่นให้แก่ข้อต่อ จากการศึกษาพบว่า ยารักษาโรคข้อเสื่อม “กลูโคซามีน”  สามารถลดอาการปวดและทำให้ข้อมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น 

      ในบางการศึกษาพบว่าสามารถลดอาการปวดได้เทียบเท่ากับการให้ยารับประทานแก้ปวดกลุ่ม NSAID (Celebrex) ทำให้การรับประทานยารักษาโรคข้อเสื่อม “กลูโคซามีน” เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีความปลอดภัย เนื่องจากเป็นการสร้างเสริมสารที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแต่อาจมีปริมาณไม่เพียงพอ และหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการรับประทานยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน

      ข้อควรระวังผู้ป่วยที่แพ้อาหารจำพวกหอยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยารักษาโรคข้อเสื่อม “กลูโคซามีน” เพราะอาจมีอาการแพ้ได้ และผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินอาจต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยารักษาโรคข้อเสื่อม “กลูโคซามีน” เพราะอาจทำให้มีความดันในลูกตาสูงขึ้นได้ แต่ในคนปกติไม่พบว่าการรับประทานกลูโคซามีนทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้นหรือเป็นสาเหตุของโรคต้อหิน

 
 
2.คอลลาเจนไทป์ทู
      คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและข้อ คอลลาเจนมี 2 ประเภทคอลลาเจนประเภทที่ 2 เป็นส่วนประกอบมากกว่า 50% ของกระดูกอ่อนผิวข้อ เมื่ออายุมากขึ้นระดับของคอลลาเจนชนิดที่ 2 ในร่างกายจะลดลงทำให้กระดูกอ่อนขาดความยืดหยุ่นและไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ทำให้เกิดการแตกและหลุดลอกของกระดูกอ่อนผิวข้อทำให้เกิดการเสียดสีของกระดูก นำไปสู่การอักเสบ, ปวด และผิดรูป
      ในโรคข้อเข่าเสื่อมมีการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่รับประทานคอลลาเจน ชนิดที่ 2 ร่วมกับการรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตตามอลมีอาการปวดเข่าน้อยกว่าผู้ป่วยที่รับประทานยาแก้ปวดพาราเซตตามอลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการรับประทานอาหารเสริมคอลลาเจน ชนิดที่ 2 จึงอาจช่วยการรักษากระดูกอ่อนไม่ให้เสื่อมสภาพและเกิดการแตกหรือหลุดลอกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของข้อเข่าเสื่อม
 
 
Visitors: 88,366