วันและเวลาทำการ

วันและเวลาทำการคลินิกอภิรักษ์การแพทย์

  • วันจันทร์          เวลา 17.00-19.30 น.      (อ.อภิรักษ์)
  • วันพุธ              เวลา 17.00-19.30 น.      (อ.อภิรักษ์)
  • วันพฤหัสฯ        เวลา 17.00-19.30 น.      (อ.จิราวัฒน์)
  • วันศุกร์            เวลา 17.00-19.30 น.      (อ.อภิรักษ์)
  • วันเสาร์            เวลา 09.00-12.00 น.    (อ.อภิรักษ์)

คลินิกหยุดทำการทุกวันอังคารและวันอาทิตย์

เนื่องจากทางคลินิกไม่มีบริการจองคิวล่วงหน้า ท่านที่เข้ารับบริการสามารถ Walk-in ได้เลยครับ

Visitors: 41,570