จองคิวตรวจอาจารย์จิราวัฒน์ (หมออ๊าก)

                                                        กรุณามาก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาทีเพื่อซักประวัติเบื้องต้นก่อนเข้าพบแพทย์ครับ

 

หมายเหตุ : เวลาในการเข้าตรวจอาจมีการคลาดเคลื่อนจากเวลาที่จองได้ เนื่องจากการตรวจคนไข้ในคิวก่อนหน้าแต่ละคนใช้เวลาช้าหรือเร็วไม่เท่ากันครับ

Visitors: 61,655